Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


webhosting_shell

Shell konto

Ako si vygenerovať SSH kľúče

1. Skontrolujeme či už nejaké kľúče nemáme vygenerované.

$ cd ~/.ssh
$ ls -al
# Lists the files in your .ssh directory

Ak sa vo výpise objavia súbory id_rsa.pub alebo id_dsa.pub, kľúče už máme a môžete pokračovať rovno na krok 3.

2. Vygenerujeme si nové kľúče

$ ssh-keygen -t rsa -C "your_email@example.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/you/.ssh/id_rsa):

Následne zadáte a potvrdíte svoje heslo pre tieto kľúče.

Enter passphrase (empty for no passphrase): [Type a passphrase]
Enter same passphrase again: [Type passphrase again]

Po vygenerovaní kľúčov uvidíte:

Your identification has been saved in /home/you/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/you/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
01:0f:f4:3b:ca:85:d6:17:a1:7d:f0:68:9d:f0:a2:db your_email@example.com

3. Verejný kľúč vložíme do Webadminu

3.1 Skopírujeme obsah verejného kľúča
$ xclip -sel clip < ~/.ssh/id_rsa.pub

Ak xclip nainštalovaný nemáme:

Debian/Ubuntu

# apt-get install xclip

Suse/OpenSuse

# zypper in xclip

alebo súbor ~/.ssh/id_rsa.pub otvoríme v textovom editore a jeho obsah ručne skopírujeme.

3.2 Prihlásime sa do svojo účtu vo Webadmine

Vo Webadmine klikneme na záložku Weby, v ľavom menu klikneme na položku Shell-užívateľ a tam klikneme na Pridať nového Shell užívateľa

3.3 Vytvoréme nové shell konto

Vyplníme meno nového používateľa a jeho heslo. Verejný kľúč, vložíme do poľa SSH-RSA Public Key (for key-based logins). Po uložení uvidíme nové Shell konto v zozname. V stĺpci Užívateľské meno vidíme login, kt. budeme používať pri prihlasovaní sa cez SSH. Skladá sa z vášho loginu do Webadminu a mena, kt. ste zadali v predchádzajúcom kroku. V stĺpci Miesto vidíme pod ktorú webstránku konto patrí, túto adresu použijeme pri prihlasovaní sa cez SSH.

4. Prihlásime sa cez SSH

$ ssh test_user1@example.com
The authenticity of host 'example.com (81.2.216.141)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 01:4d:af:60:42:ec:c5:f1:e3:82:75:7d:94:53:10:ce.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? [yes]

Vyplníme heslo, ktoré sme zadávali v kroku 2.

Warning: Permanently added 'example.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/home/unix/.ssh/id_dsa': [Heslo]

Sme prihlásení! Váš web sa nachádza v priečinku /web.

test_user1@example.com:~$ cd /web
webhosting_shell.txt · Posledná úprava: 2016/10/18 21:35 (externá úprava)

Nástoje stránky